Anstånd betalning fakturor för företag och föreningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan föreningar och företag ansöka om anstånd med betalning av fakturor till kommunen gällande vatten/avlopp, avfall samt lokalhyror.
Ingen ränta utgår för anståndstiden.
 
VA/Avfall
Ansökan om anstånd med VA/avfall måste ske per faktura och innan dess förfallodag.
Företag och föreningar som har VA-abonnemang med fakturering under perioden 2020-04-01 till 2020-11-01 kan ansöka om att få anstånd med avgiften fram till 2020-11-30. 
Företag och föreningar som har avfalls-abonnemang med fakturering under perioden 2020-04-01 till 2020-11-01 kan ansöka om att få anstånd med avgiften fram till 2020-11-30. 
 
Hyresavtal
Ansökan om anstånd för hyresavtal sker en gång per hyresgäst. Ansökan behöver ske innan den första fakturans förfallodag, som den om ansöker vill få anstånd med.
Företag och föreningar som har lokalhyresavtal med kommunen med fakturering under perioden 2020-04-01 till 2020-11-01 kan ansöka om att få anstånd med hyran fram till 2020-11-30. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa