Skolskjuts - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn som går i grundskolan.

Det krävs ingen ansökan om skolskjuts för elever som bor utanför tätbebyggt område, bor på en och samma adress och har längre än:
2 km till skolan (Förskoleklass - årskurs 3)
3 km till skolan (årskurs 4-6)
4 km till skolan (årskurs 7-9)

Tidaholms kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt den politisk antagna riktlinjen för skolskjuts. 

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts på https://www.tidaholm.se.

Observera att denna e-tjänst gäller för elever i grundskolan. Elever på gymnasium kan vända sig till sin gymnasieskola för information.

För att ärendet ska hinna handläggas i tid till skolstarten måste ansökan inklusive utlåtande/intyg ha inkommit senast den 30 april.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa