Kommunalt bidrag till kultur- eller hembygdsförening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som kultur- eller hembygdsförening kan man söka om bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan ska ha inkommit senast 15 september. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidraget som sedan betalas ut i början på nästa år efter det att bidragsansökan lämnats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning och balansräkning
  • Revisionsberättelse

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa