Anläggningsbidrag för föreningsägd anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anläggningsbidrag utgår till Idrottsförening med egen anläggning. Bidraget baseras på av föreningen redovisade driftskostnader. (Uppvärmning, grönyteskötsel, vatten och renhållning, maskinunderhåll, el och andra kostnader som direkt kan hänföras till anläggningen). Kultur- och fritidsnämndens strävan är att få så stor kostnadstäckning som möjligt för de föreningar med stor ungdomsverksamhet.

Sista ansökningsdag är den 15 september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning och balansräkning
  • Revisionsberättelse

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa