Strandskydd - ansökan om dispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. Dispens är ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen.

I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens.

Du kan läsa mer om strandskydd på https://www.tidaholm.se

 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Till din ansökan ska du skicka med en karta med tänkta åtgärder tydligt inritade, till exempel var huset ska byggas och vilka mått det ska ha. Kartan ska vara skalenlig.

På kartan ska du även rita in det område på fastigheten som du önskar ska vara din tomtplats, dvs det område som du räknar som din privata zon där allemansrätten inte ska gälla. 

Har du ingen karta kan du hitta en grundkarta på Lantmäteriets tjänst "Min Karta".

"Min karta" kan du rita in dina åtgärder och sedan välja att spara kartbilden som en PDF-fil. Bifoga därefter PDF-filen inne i e-tjänsten. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa