Ekonomiskt bidrag för föreningar med anknytning till social- och omvårdnadsnämndens verksamhetsområde.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mer information om detta ekonomiska bidrag finns i denna PDF.

Ansökan om bidrag skall göras senast 16 april varje år. Till ansökan skall senaste verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning bifogas. Vid ofullständig ansökan beviljas inte något ekonomiskt bidrag. Ansökningar som inkommit efter den 16 april behandlas inte.

Beslut om bidrag lämnas skriftligen till varje förening. Förhandsbesked ges inte. Beslut om bidrag kan inte överklagas

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Verksamhetsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultaträkning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa