Bygglov, marklov och rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.  

Bygglov behöver du söka för att tillståndsmyndigheten ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Beroende på om området där du ska bygga är detaljplanerat eller ligger inom eller utanför sammanhållen bebyggelse gäller olika regler. Det är även olika regler beroende på om du har ett en- eller tvåbostadshus, eller om det gäller någon annan typ av byggnad.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan vissa åtgärder utföras utan lov, om du har ett en- eller tvåbostadshus.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta den inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder som kräver lov på www.tidaholm.se samt på www.boverket.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa