Jourförskola - anmälan av behov och vistelsetid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under läsåret har personalen på förskolan totalt fyra dagar för kompetensutveckling. Detta för att utveckla verksamhetens kvalitet och att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers lärande och omsorg.

Vid kompetensutvecklingsdagar är alla förskolor stängda.

På kompetensutvecklingsdagar erbjuder vi jourförskola.

Verksamheten kommer att bedrivas av vikarier denna dag och kan vara på en annan förskola än det ditt barn är placerat på. Anmälan om behov och vistelsetid ska vara registreras senast 4 veckor innan stängningsdagen.

När sista dag för registrering av behov och vistelsetid passerat kan du inte längre registrera ändringar i e-tjänsten. Om du behöver ändra eller stryka anmälda tider efter att tiden för ansökan gått ut är det viktigt att du meddelar detta till ditt barns ordinarie förskola.

Du kommer att meddelas vilken enhet som kommer att ha öppet för jourförskola samt kontaktuppgifter till enheten. 

 

Om du saknar e-legitimation eller har skyddade personuppgifter vill vi att du kontaktar rektor  på respektive förskola direkt istället för att anmäla i denna e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på www.tidaholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa