Dispens för bred, lång eller tung transport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Du måste söka dispens för transporter som är bredare än 2,60 meter eller som är längre än 24 meter. Det samma gäller tunga transporter men vilken vikt som kräver dispens beror på vilken bärighetsklass vägen har.

Du som framför transporten är ansvarig att ta reda på vilka krav som gäller för vald färdväg och att söka de tillstånd som behövs.

Sker transporten endast inom Tidaholms kommun ska ansökan skickas in via denna e-tjänst.

Tänk på att kommunen måste skicka ärendet på remiss till Trafikverket om transporten sker på statlig väg. Kommunens handläggningstid påverkas av hur lång tid det tar att få ett yttrande från Trafikverket.

Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket. Tänk på att kommunen ska yttra sig över transporten vilket påverkar handläggningstiden. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa