Småhustomt Kungslena - registrering för deltagande i tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan till tomtkö kan göras av alla som är 18 år eller äldre och som har för avsikt att bosätta sig på den fastighet som anmälan avser.

De uppgifter som lämnas in till kommunen i samband med anmälan kommer att användas för registrering i tomtkön för förmedling av tomt.

Den som är anmäld i tomtkön ansvarar för att Tidaholms kommun har rätt kontaktuppgifter i den anmälan som lämnats in.

Tidaholms kommun har en tomtkö där den anmälde placeras i turordning efter det datum anmälan inkom till kommunen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa