Specialkost och anpassad kost grundskola och gymnasium- ansökan, ändring och avslut

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om, ändra eller avsluta specialkost och anpassade måltider för barn, elever och personal i grundskola och gymnasium. Innan du startar din ansökan, vänligen läs informationen nedan.

Specialkost och anpassade måltider
Rutinen för hur Tidaholms kommun hanterar specialkost och anpassade måltider är väl förankrat och beslutat i samarbete med Skaraborgs sjukhus och Vårdsamverkan Skaraborg.

Vad menas med specialkost?
Med specialkost menas mat som anpassas efter särskilda behov så som allergier, intoleranser eller andra medicinska skäl (ex celiaki). All form av specialkost anpassas efter dagens lunch. 

Ansök om specialkost inför varje nytt läsår
Ansökan om specialkost ska göras via e-tjänst (länk till höger) innan varje nytt läsår startar och när behov uppstår eller förändras. Inkommer ingen ny ansökan innan läsåret startar lagas ingen specialkost. Specialkost börjar serveras först efter godkänd ansökan.

Vad krävs för att få specialkost?
För att säkerhetsställa att rätt specialkost erbjuds krävs att aktuellt sjukvårdsintyg bifogas ansökan. Vid kroniska diagnoser bifogas årligen det sjukvårdsintyg man en gång fått från sjukvården. 
Sjukvårdsintyget skall vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin. Undantag är celiaki där dietister inom specialistvård också kan skriva intyg. 
Vid konstaterat behov av specialkost inom primärvård ska barn remitteras vidare till specialistvård inom Skaraborgs sjukhus (om inte den behandlande läkaren är specialist inom barnmedicin).  

Laktoslåg mat
Maten som serveras i kommunala skolor och gymnasier klassas som laktoslåg, undantaget ett fåtal maträtter. Vid servering av måltider som överskrider 3-gramsgränsen erbjuds laktoslåga alternativ. Vid behov av laktosfri dryck finns det att tillgå i skolrestaurangerna. Ansökan krävs ej.

Vad menas med anpassade måltider?
Med anpassade måltider menas mat och måltider som anpassas efter en persons religion, etiska ställningstaganden eller funktionsnedsättning.

Fläskfria, vegetariska eller veganska måltider i grundskola och gymnasium
I skolrestaurangerna serverar dagligen två olika måltidsalternativ, varav minst ett vegetarisk alternativ som tillgodoser behov av fläskfri eller vegetarisk måltid. Ansökan krävs ej. 
Finns behov av både specialkost och fläskfria/vegetariska måltider görs ansökan för specialkost via e-tjänst. Önskan om fläskfria/vegetariska måltider meddelas då i kommentarsfältet. För den med behov av veganska måltider krävs ansökan via e-tjänst.

Anpassade måltider vid funktionsnedsättning
Vid funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att delta i ordinarie måltid kan verksamheten behöva erbjuda anpassade måltider. Anpassningen görs stegvis med det långsiktiga målet att barnet/eleven med tiden ska äta så varierat som möjligt efter de förutsättningar som finns. Har ditt barn behov av anpassningar i måltiden som beror på funktionsnedsättning tas kontakt med närmsta pedagog som tillsammans med rektor och elevhälsoteamet kan göra en bedömning. Ansökan görs ej via e-tjänst. Rektor kan besluta om extra anpassningar av måltidsmiljö. För anpassning av mat/matsedel krävs sjukvårdsintyg från specialistsjukvården. Önskekost serveras ej.

Övrigt
Ansökan via E-tjänst går till Måltidsavdelningen. Du som vårdnadshavare ansvarar för att även informera pedagog/klassföreståndare/mentor kring ditt barns behov av specialkost och/eller anpassade måltider.


Vart vänder jag mig vid frågor?
Kontakta Måltidsavdelningen vid frågor. maltidsavdelningen@tidaholm.se 
 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • intyg vid specialkost av medicinska skäl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa