Ansökan om lov för skylt / ljusanordning / vägvisare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett detaljplanerat område så kan du behöva söka lov för detta.

Du kan även behöva söka tillstånd för att sätta upp skyltar utanför detaljplanerat område om skylten ska vara uppsatt närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du hos Länsstyrelsenlšnk till annan webbplats eller hos Trafikverket om skylten ska vara inom själva vägområdet. Läs mer på Trafikverkets hemsidalšnk till annan webbplats om vad som gäller för uppsättning av skyltar vid vägar.

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller sådana ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller exempelvis storlek eller färg.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får sätta upp skylten och ett slutbesked efter avslutat arbete. Läs mer om detta under Startbesked, tekniskt samråd och slutbesked.lšnk till annan webbplats

Vad räknas som skylt ?

Som skylt räknas tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Följande skyltar är dock undantagna från lovplikten under förutsättning att de inte strider mot den detaljplan som gäller för området:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m²
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m²
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentet eller sametinget, eller i samband med en folkomröstning
 • en nationsflagga eller en flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

De två första undantagen gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 

Du kan läsa mer om regler för skyltar och ljusanordningar på www.tidaholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Situationsplan
 • Detaljritning av skylten
 • Förslag till kontrollplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa