Ansökan om att ha djur inom detaljplanlagt område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd om du vill ha något av nedanstående djurslag:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • tupp eller fler än fem hönor av tamhönstyp
  • andra fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • orm

Oavsett om tillstånd krävs ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Avgift för handläggning uttages enligt beslut i kommunfullmäktige.

Ytterligare information om djurhållning finns att läsa på www.tidaholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa