Ansökan om att ha djur inom detaljplanlagt område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd om du vill ha något av nedanstående djurslag:

  • nötkreatur
  • häst
  • får
  • get
  • svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm
  • Hönor (max 5), men ingen tupp 

Att du inte får ha tupp beror på att de har en benägenhet att gala så att kringboende blir störda.

Avgift för handläggning uttages enligt beslut i kommunfullmäktige.

Ytterligare information om djurhållning finns att läsa på www.tidaholm.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa