Gemensam avfallsbehållare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Om fastigheterna ligger bredvid eller nära varandra kan du ansöka om att dela behållare med en annan fastighet. Gemensam behållare kan endast avse abonnemang med 14-dagarstömning. Abonnemang för hemkompostering av matavfall med hämtning av restavfall var 4e vecka får inte delas.

När fastigheterna ligger i ett område som av kommunen har erbjudits separat sortering av matavfall kommer fastighetsägare att kunna ansöka om delad avfallsbehållare för restavfall, under förutsättning att båda fastighetsägare har anmält sin hemkompostering av matavfall på respektive fastighet.

Varje fastighetsägare betalar grundavgift för sin egen fastighet. Ägare till fastighet där behållaren är placerad förbinder sig att ansvara för behållare och hämtställe samt vara betalningsansvarig för tömningsavgiften.

Ansökan sker i enlighet med § 29 och 36 i kommunens avfallsföreskrifter och gäller för nuvarande fastighetsägare, knutna till respektive fastighet. Om ansökan beviljas kan den återkallas med omedelbar verkan om förhållandena ändras genom till exempel ett ägarbyte eller om förutsättningarna inte uppfylls avseende till exempel fyllnadsgrad och vikt. 
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa