Installation av värmepump - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla installation av värmepump

Luftvärmepump
Ska du installera en luftvärmepump (luft-luft eller luft-vatten) behöver du inte göra någon anmälan eller ansökan. Men tänk då på var du placerar anläggningen så att inte grannarna störs av buller från utomhusdelen.

 

Berg-, jord- eller vattenvärmepump
Du som ska installera en värmepump för att utvinna värme ur berg, jord, grund- eller ytvatten måste anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. En skriftlig anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas. Ligger fastigheten inom ett vattenskyddsområde räcker det inte med en anmälan utan du måste då ansöka om tillstånd för anläggningen.

 

Situationsplan
En situationsplan ska bifogas denna ansökan (kan bifogas som fil i denna e-tjänst). På situationsplanen ska man kunna se fastighetsgränser, byggnaderna på fastigheten och borrhålets eller, om det är ytjordvärme, köldbärarslangens placering. Om det finns vattentäkter och avloppsanläggningar i närheten ska även dessa ritas ut på situationsplanen.

Du kan hämta en grundkarta för situationsplan i lantmäteriets tjänst Min karta

 

Informera grannarna
Informera grannarna om dina planer i ett tidigt skede. Tänk på att det måste vara minst 20 meter mellan två borrhål för att ni inte ska stjäla värmen från varandra. Om du inte får plats med borrhålet så att det hamnar minst 10 meter från din tomtgräns måste din granne intyga att denne inte har något emot att borrhålet placeras som det gör. Det kan göras antingen genom att din granne fyller i e-tjänsten avsedd för grannyttrande eller genom att fylla i blanketten som finns att hämta på www.tidaholm.se


Börja inte innan anmälan besvarats
Börja inte med installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan. Observera att samhällsbyggnadskontoret inte tittar på var vatten-, avlopps-, el- eller telefonledningar finns på din tomt. Glöm därför inte att ta reda på var dessa finns, använd gärna tjänsten ledningskollen.se, innan du påbörjar något arbete med grävning eller borrning.

 

Miljösanktionsavgift
Genomför du en installation av en anmälningspliktig värmepump utan att först ha gjort en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden kan du bli tvungen att betala en extra avgift, så kallad miljösanktionsavgift. Dessutom kan du bli tvungen att flytta eller ta bort anläggningen om det visar sig att du lagt den på en olämplig plats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa