Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom Vård & Omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tidaholms kommun har maxtaxa.

Detta innebär att vi behöver få veta dina inkomster så att du får betala rätt avgift. Dessa uppgifter kan du, om du vill, lämna i denna e-tjänst.

Du kan också i denna e-tjänst välja att inte lämna några uppgifter vilket innebär att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att du därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Det går också bra att någon annan loggar in i e-tjänsten och hjälper dig att fylla i uppgifterna. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa