Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé som du vill dela med dig av? Alla som är folkbokförda i Tidaholm, även barn, har möjlighet att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ditt förslag kan gälla precis vad som helst, så länge det inte strider mot någon lag eller författning, handlar om myndighetsutövning mot enskild person eller avse ett personärende. Har du mer än ett förslag så ska du lämna flera förslag.

Du får besked från kommunen när ditt medborgarförslag ska tas upp av kommunfullmäktige och du får då också möjlighet att vara med och presentera förslaget. Ditt medborgarförslag behandlas och beslutas sedan i den nämnd som hanterar liknande frågor. Om ditt förslag rör flera nämnders verksamhetsområden eller är av principiell karaktär tas det upp för beslut i kommunfullmäktige.

Tänk på att förslag endast kan lämnas av en enskild person, inte av föreningar eller organisationer samt att ett medborgarförslag alltid är en allmän handling som alla kan ta del av.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa