Grävtillstånd för grävning i kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få gräva i allmän platsmark krävs ett grävtillstånd från kommunen. Det kan gälla nedläggning och byte av VA-ledningar, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark. Du kan läsa mer om de villkor och regler som gäller för grävtillstånd på www.tidaholm.se.

Samordning och planering

Den som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark är skyldig att, under projekterings- och planeringsstadiet, kontakta kommunen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Även andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i denna planering.

Kan även gälla privatpersoner

Så länge du gräver på din egen tomt behövs inget grävtillstånd. Om du byter VA-ledningar på tomten kanske du behöver gräva ut till anslutningspunkten i tomtgräns. Ibland påverkas då gångbanan eller gatan utanför tomten av grävningen och i detta fall måste du ansöka om grävtillstånd. 

 

Handläggningstiden är cirka 2 veckor från att ärendet skickats in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa