Folkhälsomedel - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter inom och utom kommunen som vill göra satsningar som gynnar folkhälsan i kommunen kan ansöka om utvecklingsmedel från folkhälsorådet. Satsningar som beviljas utvecklingsmedel ska bidra till att minska skillnader i hälsa, vara av främjande eller förebyggande karaktär och gå i linje med ett eller flera av folkhälsorådets prioriterade områden:
 
- Tidiga insatser
- Psykisk hälsa
- Ett aktivt och delaktigt liv
 
Folkhälsorådets uppgift är att initiera, utveckla och samordna det långsiktiga folkhälsoarbetet. Medel beviljas därför inte satsningar som rör ordinarie verksamhet eller enstaka aktiviteter utan planering om en fortsättning. Ansökningar som görs inom kommunen ska lyftas i respektive nämnd, som tar ställning till om arbetet kan fortsätta efter satsningens slut och då skickar ansökan vidare till folkhälsorådet.

Du kan läsa mer om folkhälsomedel på www.tidaholm.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa