Folkhälsomedel - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som har beviljats utvecklingsmedel från folkhälsorådet kan komma att bjudas in till rådet för att berätta om hur medlen har använts och vilka resultat satsningen har gett. I annat fall görs en skriftlig redovisning via denna e-tjänst, vanligen när satsningen är avslutad eller har pågått en längre tid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa