Utvecklingsbidrag till föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utvecklingsbidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller för att utveckla verksamheten eller annat som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande och som inte har med löpande driftskostnader att göra.

Bidrag kan även ges vid reparationer av skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador, vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). Ansökan görs innan projektet påbörjas till kultur- och fritidskontoret och beslutas av nämnd.

Bifoga styrkande handlingar, såsom anbud.

Frågor om e-tjänsten

Fritidssamordnare Daniel Andersson
daniel.andersson@tidaholm.se
0502 - 606207

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritid@tidaholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning och balansräkning
  • Revisionsberättelse

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa